نویسنده = نرگس صفائی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی ناهمسانگردی مغناطیسی در ابرشبکه‌های /Cu Ni-Fe

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 34-45

غلامرضا نبیونی؛ نرگس صفائی؛ نرگس نوازش