نویسنده = منوچهر بابایی پور
تعداد مقالات: 3
1. اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری


2. خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 21-27

منوچهر بابایی پور؛ فریبا ایمانیان


3. بررسی بعضی از خواص نیم‌فلزی ترکیب CrAs در راستای (001) منتهی به Cr و As

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-9

منوچهر بابایی پور؛ جعفر جلیلیان؛ آرش بوچانی