نویسنده = حمیده محمودی میمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گسترش طولی ذرات ثانویه تولید شده در جو در بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی پرانرژی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-26

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمیده محمودی میمند