نویسنده = محمد حسین شمس
تعداد مقالات: 2
2. تولید و مطالعۀ خواص ساختاری و الکترومغناطیسی نانوساختارهای هسته-پوستۀ آهن-کربن

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 13-20

امید خانی؛ مرتضی زرگرشوشتری؛ منصور فربد؛ محمدحسین شمس


شماره‌های پیشین نشریه