نویسنده = سعید دوست محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی


2. بررسی گسترش طولی ذرات ثانویه تولید شده در جو در بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی پرانرژی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-26

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمیده محمودی میمند