نویسنده = روح اله فرقدان
تعداد مقالات: 1
1. خواص گرمایی نانونوارهای لبه دندانه‌ای گرافنی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-150

10.22055/jrmbs.2019.14845

فرشته مسعودی نیا؛ روح اله فرقدان