نویسنده = زهره خواجه علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نظری خواص ساختاری، الکتریکی و نوری نانوکلاسترهایBen@C20 (n=1-6)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 121-134

10.22055/jrmbs.2019.14909

زهره خواجه علی؛ حمیدرضا شاملویی