کلیدواژه‌ها = تراهرتز
تعداد مقالات: 4
3. بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS2 در مرز بین دو دی الکتریک

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22055/jrmbs.2016.12455

نرگس انصاری؛ مریم مرادی


4. شبیه‌سازی عددی عملکرد لیزر آبشار کوانتومی تراهرتزی AlGaN/GaN

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-10

علی اصغر خرمی؛ اصغر عسگری