کلیدواژه‌ها = خواص الکترونی
تعداد مقالات: 2
2. خواص الکترونی، فونونی و مکانیکی GaN

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 63-73

عاطفه نجاتی؛ فرامرز کنجوری؛ حسن تشکری