کلیدواژه‌ها = پلاسمونیک
تعداد مقالات: 5
4. بررسی اثر نانوهرم‌های پلاسمونیکی نقره بر جذب نوری سلول‌های فوتوولتائیک آلی پلاسمونیکی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 63-70

10.22055/jrmbs.2016.12463

مهدی حیدری؛ محمد صبائیان؛ نرگس عجم گرد