کلیدواژه‌ها = " چگالی حالت های تک لایه Li2AgSn"
تعداد مقالات: 1
1. خواص الکترونی اپتیکی و فاز توپولوژی نانولایه Li2AgSn

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 71-85

10.22055/jrmbs.2016.12464

زهرا عسکری پور؛ زهرا نوربخش