کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 15
6. بررسی خواص الکترونی نانوساختارهای n=1-5) C20-nGen , C20-nSin) به روش نظریۀ تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 206-217

10.22055/jrmbs.2018.13969

فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مریم قلیزاده آرشتی؛ سپیده کتابی


7. اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 47-57

10.22055/jrmbs.2018.13959

سیدفردین تقی زاده؛ زهرا قاسمی مجد؛ پیمان امیری؛ بهروز واثقی


10. تاثیر افزایش تعداد مولکول ها در توان گرمای مولکول C20

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 97-103

10.22055/jrmbs.2018.13938

حمید رحیم پور سلیمانی؛ هیتا خلعتبری


13. بررسی اصول اولیه تأثیر آرایش‌دهی نانولوله‌کربنی با اتم‌ نیکل در خواص حسگری آن در معرض گاز متان

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 107-112

10.22055/jrmbs.2016.12467

زهرا کرمی هرستانی؛ رزا صفایی؛ سید جواد هاشمی فر


15. اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری