کلیدواژه‌ها = شیفت ایزومری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حالت های باری و مغناطیسی اتم آهن آلائیده شده در ساختار روتایل TiO2

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 101-109

10.22055/jrmbs.2016.12483

مهدی واعظ زاده؛ عادله مخلص گرامی