کلیدواژه‌ها = هسته های ضعیف پیوند
تعداد مقالات: 1
1. نقش کشش سطحی بر روی سطح مقطع های واکنش همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند

دوره 7، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 13-20

10.22055/jrmbs.2017.13322

امید ناصر قدسی؛ امین سیدی؛ طاهره قاسمی