کلیدواژه‌ها = حالت همدوس
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تحلیلی پدیده تونل زنی اسپین با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های دوقطبی در آهن‌ربای تک ملکولی Mn12

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22055/jrmbs.2020.15327

یوسف یوسفی؛ فاطمه رمضان پور؛ محمدرضا بنام