کلیدواژه‌ها = کانال بنچ‏ مارک واپاشی مزون J/Ψ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی عملکرد آشکارساز ردیاب GEM مربوط به آزمایش P ̅ANDA در شبیه‏ سازی‏ های فیزیکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-74

10.22055/jrmbs.2019.14588

نازیلا دیوانی؛ محمدمهدی فیروزآبادی؛ تاکه سایتو