کلیدواژه‌ها = انرژی حالت پایه
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ی تراز انرژی یون های میونی dHeμ و pHeμ با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 155-163

10.22055/jrmbs.2019.14912

فاطمه خوشخوی؛ محمد محمدی؛ روح اله قیصری