کلیدواژه‌ها = هادرون های ناشناخته
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه انرژی بستگی و تابع موج تتراکوارک bbss با پتانسیل شبکه QCD به روش تحلیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-85

10.22055/jrmbs.2020.15329

فرشته چزانی شراهی؛ مجید منعم زاده؛ عباس عبدلی آرانی