موضوعات = فیزیک
تعداد مقالات: 23
1. بررسی گسیل میدانی نانو لوله های طبقه ای CNT-TiO2 تحت تابش نور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 88-95

10.22055/jrmbs.2019.14590

یاسر عبدی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ علی ساریخانی؛ مسعود قاسمی


6. بررسی خواص الکترونی نانوساختارهای n=1-5) C20-nGen , C20-nSin) به روش نظریۀ تابعی چگالی

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 206-217

10.22055/jrmbs.2018.13969

فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مریم قلیزاده آرشتی؛ سپیده کتابی


7. بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم روی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی MAFAPb(IBr)3

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 125-138

10.22055/jrmbs.2018.13963

محمدجعفر نامور؛ محمدحسین عباسپورفرد؛ محمود رضائی رکن آبادی؛ عباس بهجت؛ مسعود میرزائی


8. مطالعۀ ‌ساخت نانوذرات آلومینات استرانسیوم و آلایش با دیسپروزیوم

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 101-117

10.22055/jrmbs.2019.14236

مرتضی زرگر شوشتری؛ سمیه باهام بختیاری؛ محمد صبائیان


9. محاسبه ی تابع توزیع گلئون با استفاده از تناظرهای AdS\QCD

دوره 8، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 137-142

10.22055/jrmbs.2018.13942

مهرداد عبدالمالکی؛ غلامرضا برون


11. رسانش اسپینی گرافین گاف دار

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 145-155

10.22055/jrmbs.2018.13895

سعید مروی؛ رستم مرادیان؛ حامد رضانیا


15. مدهای دسیته مجانبی برای تورم کیهان اولیه

دوره 8، شماره 16، بهار 1397، صفحه 135-141

10.22055/jrmbs.2018.13646

ابراهیم یوسفی رمنتی؛ مجید محسن زاده گنجی


17. شبیه‌سازی شار پروتون‌ها در چرخه‌ها و شراره‌های خورشیدی مختلف

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 35-49

10.22055/jrmbs.2017.13005

زهرا باقری؛ پانته آ داودی فر؛ حسین عبادی


18. تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای ناجابجاگر

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22055/jrmbs.2016.12438

غلامرضا برون؛ خدیجه قاسمیان


19. بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی