موضوعات = فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری
تعداد مقالات: 5
5. محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی مایع هلیم-3 دو بعدی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2014.10896

غلامحسین بردبار؛ فاطمه شاکر