موضوعات = فیزیک ماده چگال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر زمان لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایه های نازک N:ZnO

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-39

10.22055/jrmbs.2019.14585

سارا سادات پرهیزگار؛ فاطمه مروتی


2. تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری فریت بیسموتBiFeO3

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-191

10.22055/jrmbs.2019.14600

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ محمد رحیمی لرکی؛ ایرج کاظمی نژاد