موضوعات = سیستم‌های بس ‌ذره‌ای محاسباتی
تعداد مقالات: 28
3. اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 47-57

10.22055/jrmbs.2018.13959

سیدفردین تقی زاده؛ زهرا قاسمی مجد؛ پیمان امیری؛ بهروز واثقی


8. محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاری، فونونی وحرارتی Co2MnGe وCo2MnSi

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 95-102

10.22055/jrmbs.2018.13889

علی فاضلی کیسمی؛ سید جواد موسوی


11. بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 87-94

10.22055/jrmbs.2017.13017

داود رئوفی؛ محمود رستمی؛ محسن قاسمی نژاد حقیقی


12. بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 145-152

10.22055/jrmbs.2017.13023

حمداله صالحی؛ امل عبداللهی؛ پیمان امیری؛ زهره جاودانی


16. بررسی حالت های باری و مغناطیسی اتم آهن آلائیده شده در ساختار روتایل TiO2

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 101-109

10.22055/jrmbs.2016.12483

مهدی واعظ زاده؛ عادله مخلص گرامی


21. اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، پاییز 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری


22. بررسی تغییر شکل تک‌محوره در تهی‌جای الماس توسط مدل هابارد

دوره 5، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 1-7

10.22055/jrmbs.2016.11710

محسن بابامرادی؛ محمد منفرد؛ محمدعلی وساقی


24. خواص مغناطیسی و الکترونی منگنایت NdMnO3 با استفاده از تقریب های LSDA و LSDA+U

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 25-37

حسن آریانی محمدیه؛ محمد ابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد


25. فاز دایمر در زنجیره‌ وامانده اسپین-2/1

دوره 3، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 53-62

طیبه ندایی؛ سعید مهدوی فر