موضوعات = ماده چگال
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تأثیر پتانسیل متناوب و ثابت بر روی ترابرد گرافین سه لایه با ساختار برنلABA

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-55

10.22055/jrmbs.2019.14913

نسا احمدزاده؛ زینب رشیدیان؛ عبدالرحیم بهاروند


4. فازهای عایق توپولوژیکی و کانال های خط صفر در گرافین

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 106-113

10.22055/jrmbs.2019.14906

زینب رشیدیان؛ امین صالحی