بررسی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین – DNA به‌عنوان سنسور DNA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه زنجان

3 گروه فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

در این مقاله ترابرد الکتریکی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین متصل شده به دو الکترود نیمه بینهایت نانونوار گرافن و سیلیسین بررسی شده است. در این ساختارها نانوحفره ایجاد کرده ومولکول DNA را از نانو حفره عبور دادیم. با استفاده از روش تابع گرین و تقریب تنگ‌بست، دو نوع سامانه با لبه‌های زیگزاگ در گرافن و سیلیسین مورد بررسی قرار گرفته است. با اتصال نانونوارها به الکترودهای فلزی جریان ایجاد شده از سمت چپ به راست از نانوحفره و DNA عبور می‌کند. این عبور جریان الکتریکی باعث افزایش حساسیت سیستم به بازهای آلی DNA می‌شود. ما یک طرح جدید برای تعیین توالی DNA ارائه نمودیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Graphene and Silicene-DNA nanostructures: DNA Sensing

نویسندگان [English]

  • mohammad esmailpour 1
  • Farhad Khoeini 2
  • saeedeh mohammadi 3
1 Azarbaijan Shahid Madani University Department of Physics 53714-161, Tabriz, Iran
2 2Department of Physics, University of Zanjan, 45195-313, Zanjan, Iran
3 1Department of Physics, Faculty of Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this paper, the electrical transport of graphene and silicene nanostructures connected to two semi-infinite graphene and silicene electrodes is investigated. In these structures, we created nanopores and passed the DNA molecule through the nanopore. Using the Green's Function Method and Tight binding method, two types of systems with zigzag edges in graphene and silicene is investigated. By connecting the nanoribbons to the metal electrodes, the created current passes from the nanopore and DNA, from the left to the right. This electric current flow increases the system's sensitivity to the organic DNA bases. We have introduced a new scheme for DNA sequencing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoribbon graphene and silicene
  • DNA molecule
  • Electrical properties
  • Green’s function method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1398