نویسنده = ���������������� ������������ ��������
مقایسة تابعی‌های PBE و HSE06 در محاسبه ساختار نواری الکترونی TiO2

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-15

10.22055/jrmbs.2019.14905

حسین اثناعشری ایوری؛ سید علی رضا قاسمی