نویسنده = ������������ ���������� ����������������
اثرات پخش مغناطیسی و پرتوهای کیهانی بر ناپایداری حرارتی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 35-62

10.22055/jrmbs.2022.17925

محمود قلی پور؛ امیرعباس اسلامی شفیق