نویسنده = ���������������������������������� ����������
بررسی اثر دمای تکلیس در ایجاد خاصیت فرومغناطیسی در ذرات بسیار ریز ابررسانای دمای بالای HoBa2Cu3O7-δ

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 25-33

هادی عربی؛ فرزانه رمضانی؛ محمود رضایی‌رکن‌آبادی