نویسنده = �������������������� ����������
ساخت نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به‌روش هم‌رسوبی و به‌کارگیری آن‌ها در حسگر گاز اتانول

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 32-38

ایرج کاظمی نژاد؛ فاطمه فرجیانپور؛ زهرا رمضانی