نویسنده = ��������������� ������������ ��������
رشد و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه‌های نازک Pb‌ الکتروانباشت شده بر روی زیرلایه‌های Au و Cu

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 44-56

نرگس نوازش؛ غلامرضا نبیونی؛ نرگس حمزه‌لو صفایی