نویسنده = �������������� ��������������
مطالعه‌ی ناهمسانگردی مغناطیسی در ابرشبکه‌های /Cu Ni-Fe

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 34-45

غلامرضا نبیونی؛ نرگس صفائی؛ نرگس نوازش


رشد و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه‌های نازک Pb‌ الکتروانباشت شده بر روی زیرلایه‌های Au و Cu

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 44-56

نرگس نوازش؛ غلامرضا نبیونی؛ نرگس حمزه‌لو صفایی