نویسنده = مرتضی زرگر شوشتری
تعداد مقالات: 6
1. مطالعۀ ‌ساخت نانوذرات آلومینات استرانسیوم و آلایش با دیسپروزیوم

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 101-117

10.22055/jrmbs.2019.14236

مرتضی زرگر شوشتری؛ سمیه باهام بختیاری؛ محمد صبائیان


2. بررسی زمان پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات فریت اسپینلی استرانسیوم(SrFe2O4)ساخته‌شده به‌روش سل-ژل

دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 167-180

10.22055/jrmbs.2018.13897

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ الهام محمد زاده شعبه گر؛ مرتضی زرگر شوشتری


3. بررسی تأثیر دمـای پخـت بر ویژگی‌های مغناطیـسی و سـاختاری نانـوذرات فریـت اسپینلی سرب (PbFe2O4)

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 43-51

10.22055/jrmbs.2016.12461

زینب شریفی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


4. بررسی نسبت مولی اسیدسیتریک بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریکی نانوساختارهای SrNi2Fe16O27

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 35-48

10.22055/jrmbs.2016.12099

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ نرگس حیدری؛ مرتضی زرگر شوشتری


5. تولید و مطالعۀ خواص ساختاری و الکترومغناطیسی نانوساختارهای هسته-پوستۀ آهن-کربن

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 13-20

امید خانی؛ مرتضی زرگرشوشتری؛ منصور فربد؛ محمدحسین شمس