نویسنده = ������������������ ����������
خواص الکترونی و مغناطیسی لایه نازک ترکیب Zn1-xMnxO

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 21-27

منوچهر بابایی پور؛ فریبا ایمانیان