نویسنده = خدیوی‌بروجنی، محمد‌کاظم
گذر امواج الکترومغناطیسی از پلاسمای چگال ناهمگن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 37-46

صدیقه میرابوطالبی؛ محمد‌کاظم خدیوی‌بروجنی؛ لیلا رجایی