نویسنده = فتحی، رضا
محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

دوره 5، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 25-39

10.22055/jrmbs.2015.11384

رضا فتحی؛ فریده شجاعی؛ شیما عزیزان؛ منصوره رحمانیان؛ محمد صدیق سلطانی نژاد