نویسنده = فریده شجاعی
بررسی تاثیر مرتبه تقریبات در روش انتشارگر زمان موهومی برای محاسبه‌ی تابع موج حالت پایه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 90-103

10.22055/jrmbs.2021.17016

ندا بهشتی راد؛ وحید میرزایی محمودآبادی؛ فریده شجاعی


تحلیل معادله شرودینگر وابسته به زمان سه بعدی به روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی

دوره 8، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 51-58

10.22055/jrmbs.2018.13884

محمد جواد محمودآبادی؛ فریده شجاعی؛ زهرا آرسته


محاسبه‌ی سطح مقطع جزئی و کل در ربایش الکترون از اتم هیدروژن توسط برخورد پروتون در تقریب مرتبه اول برهم‌کنش

دوره 5، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 25-39

10.22055/jrmbs.2015.11384

رضا فتحی؛ فریده شجاعی؛ شیما عزیزان؛ منصوره رحمانیان؛ محمد صدیق سلطانی نژاد