نویسنده = ابوالقاسم عوض پور
تعداد مقالات: 4
2. محاسبه ضرایب فلکسوالکتریسیته سهم دوقطبی در بلور مایع با مولکولهای گلابی شکل سخت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-123

10.22055/jrmbs.2019.14593

صدرالله فتحی؛ مریم عبدی پور؛ ابوالقاسم عوض پور