نویسنده = ���������� ����������� ��������������
شبیه‌سازی رشد لایه‌های نازک در حضور ذرات فعال و ناخالصی

دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 1-8

حمیدرضا امامی پور؛ محمدجواد نیک نژاد