نویسنده = امیری، پیمان
اثر جذب سطحی نانو لایه h-BN روی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه WS2 با استفاده از اصول اولیه

دوره 8، شماره 19، اسفند 1397، صفحه 47-57

10.22055/jrmbs.2018.13959

سیدفردین تقی زاده؛ زهرا قاسمی مجد؛ پیمان امیری؛ بهروز واثقی


بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی سدیم سولفید (Na2S) در فاز ساختاری اورتورومبیک

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 145-152

10.22055/jrmbs.2017.13023

حمداله صالحی؛ امل عبداللهی؛ پیمان امیری؛ زهره جاودانی


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فونونی ایندیم نیترید در فازساختاری ورتسایت

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2016.12474

نادیا نواصر؛ حمدا.. صالحی؛ پیمان امیری