نویسنده = ���������� ��������
بررسی گسیل میدانی نانو لوله های طبقه ای CNT-TiO2 تحت تابش نور

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 88-95

10.22055/jrmbs.2019.14590

یاسر عبدی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ علی ساریخانی؛ مسعود قاسمی