نویسنده = ������������ �������� ������
طراحی و ساخت حسگر اپتیکی رطوبت بر پایه رشد میکرو/ نانومیله‌های ZnO روی تار نوری سونش داده‌شده

دوره 5، شماره 10، بهمن 1394، صفحه 9-17

10.22055/jrmbs.2016.11711

رقیه پرویزی؛ سعید آزاد؛ آذردخت مظاهری؛ محمد حسن یوسفی؛ ابراهیم صادقی