نویسنده = �������������������� ��������
ساخت و مشخصه‌یابی نقاط کوانتومی سلنید کادمیوم (CdSe) به منظور افزایش بهره سلول‌های خورشیدی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، آذر 1395، صفحه 113-120

10.22055/jrmbs.2016.12468

گیتا رضایی؛ سیده زهرا مرتضوی؛ صغری میرارشادی؛ علی ریحانی