نویسنده = روح اله رضوی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی


2. توزیع ناهمسانگردی‌ زاویه‌ای پاره‌های شکافت در واکنش‌ هسته ای 234U(n,f)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-88

10.22055/jrmbs.2019.14840

روح اله رضوی نژاد؛ سلیمان رسولی؛ عزیز بهکامی


3. گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی