نویسنده = عبدالمجید ایزدپناه
ضرایب سوق مستقل از زمان برای پتانسیل‌های شکل‌ناوردا

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 55-65

10.22055/jrmbs.2024.18896

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ عاطفه شادمهر


بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 57-68

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه