نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی ترابرد مغناطیسی روی سطح یک عایق توپولوژیک

دوره 8، شماره 16، خرداد 1397، صفحه 83-93

10.22055/jrmbs.2018.13639

علی اصغر شکری؛ مریم رجبی زاده


اثر تهی جای ها در خواص مغناطیسی نانونوارهای گرافینی آرمچیر

دوره 6، ویژه نامه شماره 2، آذر 1395، صفحه 57-63

10.22055/jrmbs.2016.12478

ابراهیم کشاورز صفری؛ منوچهر بابایی پور؛ علی اصغر شکری