نویسنده = ������������ ��������
نسبت چگالی ترازها با پاریته مخالف در هسته 74Ge با لحاظ گذار فاز نرم حول دمای بحرانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 45-54

10.22055/jrmbs.2021.16984

امیدرضا نوری؛ روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ سعید محمدی


عامل شکل اخترفیزیکی واکنش گیراندازی تابشی (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C

دوره 7، شماره 15، آذر 1396، صفحه 21-31

10.22055/jrmbs.2017.16404.1143

حسین صادقی؛ مطهره قمری؛ سعید محمدی