نویسنده = ���������� �������������� ��������
ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته-‌اکسید روی و بررسی قابلیت آن برای کاربردهای پزشکی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 61-70

10.22055/jrmbs.2017.13014

مرضیه حضرتی سعدآبادی؛ علی خرسند زاک؛ مجید درودی؛ مینا حمیدی یادگار