نویسنده = �������������� ������ ��������
بهبود بازده سلول خورشیدی سیلیکونی ناهمگون با استفاده از لایه ذاتی GaP

دوره 7، شماره 15، آذر 1396، صفحه 103-112

10.22055/jrmbs.2017.18151.1203

نفیسه معماریان؛ میر کاظم عمرانی؛ مهران مین باشی


شبیه‌سازی رشد لایه‌های مورب تلورید کادمیوم و سولفید روی و مقایسه آن با نتایج تجربی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 9-16

10.22055/jrmbs.2017.19682.1231

محمد حسین احسانی؛ میرکاظم عمرانی؛ مهران مین باشی؛ رضا زارعی مقدم