نویسنده = ������������ �������� ��������
تحول درهم‌تنیدگی و واهمدوسی حالت‌های بَسِت‌هوند در یک سیستم سه-مدیِ بازِ نامتقارن

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 17-26

10.22055/jrmbs.2017.18780.1218

سمیه مهربان کار؛ فرخنده عباس‌نژاد؛ داود افشار؛ مجتبی جعفرپور