نویسنده = ���������� ������ ���������� ��
شبیه‌سازی شار پروتون‌ها در چرخه‌ها و شراره‌های خورشیدی مختلف

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 35-49

10.22055/jrmbs.2017.13005

زهرا باقری؛ پانته آ داودی فر؛ حسین عبادی