نویسنده = �������������� ����������
طیف‌سنجی و آشکارسازی مواد منفجره و آلی از راه دور از طریق تولید پلاسمای جریان مستقیم

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 105-116

10.22055/jrmbs.2021.17013

الهام پویانی مهر؛ محمد صبائیان؛ رویا آزادی؛ فاطمه مطرودی


طیف‌سنجی عدسی نورگرمایی در تشخیص ناخالصی فلزی در آب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-75

10.22055/jrmbs.2020.15331

فاطمه مطرودی؛ اومبرتو کابررا؛ دوروتا کورت